Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Новини
IN MEMORIAM
Лекари с прекратено членств...
ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСК...
Във връзка с проблеми при из...
Съобщение от РЗОК Варна
Заповед №РД-01-647/29.07.2021
Заповед №РД-01-646/29.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Заповед относно изключение...
ДВА ХОТЕЛА В ЕЛЕНИТЕ И СЛЪНЧ...
Предстоящи събития
СМЕТКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕ...
БЛС стартира национална кам...
IN MEMORIAM
още...
Коментари: Няма
Лекари с прекратено членство в РК на БЛС - Варна на основание чл.37а, ал.1, т.4 от Устава на БЛС на 21.12.2021г.
още...
Коментари: Няма
ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
още...
Коментари: Няма
Във връзка с проблеми при изписване на електронни рецепти от ОПЛ без специалност
още...
Коментари: Няма
Съобщение от РЗОК Варна
още...
Коментари: Няма
Заповед №РД-01-647/29.07.2021
още...
Коментари: Няма
Заповед №РД-01-646/29.07.2021
още...
Коментари: Няма
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
още...
Коментари: Няма
Заповед относно изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19
още...
Коментари: Няма
ДВА ХОТЕЛА В ЕЛЕНИТЕ И СЛЪНЧЕВ БРЯГ С ЖЕСТ КЪМ МЕДИЦИТЕ В СТРАНАТА
още...
Коментари: 1
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация