Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Архив Новини
Позиция на УС на БЛС (22.06.2020 23:13:54, Коментари: Няма)
Съобщение относно провежданет... (22.06.2020 23:05:37, Коментари: Няма)
Писмо от РЗИ Варна (16.06.2020 21:14:03, Коментари: Няма)
ЛЕКАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ (28.05.2020 12:10:11, Коментари: Няма)
ПРОДЪЛЖАВА СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИ... (27.05.2020 18:33:51, Коментари: Няма)
Български лекарски съюз старт... (26.05.2020 12:17:34, Коментари: Няма)
Съобщение от РЗОК Варна (26.05.2020 12:09:45, Коментари: Няма)
Препоръки за поведение при зах... (19.05.2020 19:11:06, Коментари: Няма)
БЛС: НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА СЕ УДЪ... (18.05.2020 11:21:09, Коментари: Няма)
Съобщение от РЗОК Варна относн... (18.05.2020 11:17:51, Коментари: Няма)
СЪОБЩЕНИЕ от РЗИ Варна (15.05.2020 17:23:59, Коментари: Няма)
Съобщение от РЗОК Варна за раз... (14.05.2020 11:55:18, Коментари: Няма)
Лаборатория „ГЕНИКА“ с дарени... (11.05.2020 17:14:42, Коментари: Няма)
Международни насоки за удосто... (08.05.2020 21:11:01, Коментари: Няма)
НОВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСОКИТЕ... (07.05.2020 18:04:30, Коментари: Няма)
Нова банкова сметка на РК на БЛ... (04.05.2020 17:39:05, Коментари: Няма)
Информация за предпазни облек... (30.04.2020 19:13:44, Коментари: Няма)
Заповед № РД-01-243/29.04-2020 на Минис... (30.04.2020 16:08:42, Коментари: Няма)
КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДИАГНОСТ... (24.04.2020 09:50:48, Коментари: Няма)
Препоръки за борба с коронавир... (21.04.2020 11:35:06, Коментари: Няма)
БЛС с два горещи телефона: за CO... (13.04.2020 12:27:24, Коментари: Няма)
Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. на Мин... (02.04.2020 11:02:45, Коментари: Няма)
Препоръки, съобразени с насоки... (26.03.2020 16:10:59, Коментари: Няма)
Лечение, ЛПС и протокол - COVID-19 (24.03.2020 15:41:49, Коментари: Няма)
Съобщение от РЗОК Варна (23.03.2020 12:04:26, Коментари: Няма)
Заповед РД 01 130 (20.03.2020 20:31:00, Коментари: Няма)
Предложения на ЦКПЕ (20.03.2020 16:27:43, Коментари: Няма)
Инструкция за поведение при кр... (18.03.2020 13:43:13, Коментари: Няма)
Уведомление от РЗОК Варна (18.03.2020 11:52:22, Коментари: Няма)
Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. на Мин... (17.03.2020 17:47:25, Коментари: Няма)
Лечение на COVID-19 (17.03.2020 17:37:28, Коментари: Няма)
Ред за предписване и отпускане... (17.03.2020 12:16:01, Коментари: Няма)
Призив (17.03.2020 10:30:22, Коментари: Няма)
Заповед на Министъра на здраве... (15.03.2020 22:26:55, Коментари: Няма)
COVID-19: Комуникация на риска. Рък... (15.03.2020 22:17:04, Коментари: Няма)
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - COVID-19 (15.03.2020 18:44:38, Коментари: Няма)
Указания от РЗИ Варна (04.03.2020 23:40:33, Коментари: Няма)
Указание и алгоритъм (02.03.2020 22:25:17, Коментари: Няма)
Заповед за противоепидемични ... (02.03.2020 22:23:16, Коментари: Няма)
Заповед за граничния здравен к... (27.02.2020 17:55:55, Коментари: Няма)
Заповед относно COVID-19 (24.02.2020 12:10:09, Коментари: Няма)
Списък на хирургични и ортопед... (19.02.2020 16:28:55, Коментари: Няма)
Съобщение от РЗОК Варна относн... (11.02.2020 20:34:45, Коментари: Няма)
Указания от РЗИ Варна (31.01.2020 00:24:48, Коментари: Няма)
Комплект документи за сключва... (27.01.2020 13:33:16, Коментари: Няма)
  Страници :  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация