Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РК на БЛС – ВАРНА

 

На свое заседание от 05.02.2013г., във връзка с влезли в сила от 01.01.2013г. промени в Устава на БЛС, УС РК на БЛС - Варна прие следните промени във видовете и цените на издаваните документи от колегията, както следва:

/Изменения с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./

 

І. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство /оригинална бланка/ – цена 3.00 лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за членство, във връзка с чл.32 от ЗСОЛЛДМ – по образец;

2.     Прилагане ксерокопия на посочените в Заявлението документи и Свидетелство за съдимост в оригинал;

Срок за издаване - 2 седмици.

ІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство – цена 6.00лева

Необходими документи:

1.      Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.      Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

ІІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство с вписана придобита специалност – цена 6.00лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.     Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

3.     Предоставяне на оригинал и ксерокопие на Свидетелството за придобита специалност;

Срок за издаване – 1 седмица.

ІV. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания от БЛС за представяне пред Министерство на здравеопазването – цена 10.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

V. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, което да послужи директно пред чуждестранен работодател – цена 10.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

VІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания, което да послужи пред УС на БЛС за издаване на СЕРТИФИКАТ за добра медицинска практика - безплатно

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

VІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на изходящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на редовен член на РК на БЛС – Варна, за работа на територията на друга колегия – цена 6.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Служебната бележка – по образец;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

VІІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване на входящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на лекар редовен член в друга колегия, даващо му право да практикува на територията на РК на БЛС - Варна – годишна такса равна на размера на годишния членски внос в колегията.

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2.  Удостоверение от Районната колегия, където е  редовното членство, че е уведомена, за това че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна;

3.  Прилагане на ксерокопия на документите изискуеми в Заявлението за членство в РК на БЛС – Варна;

Срок за издаване – 1 седмица.

4. При практикуване за срок по-кратък от 12 месеца, в Заявлението изрично се упоменава срока, както и в издаваното въз основа на това Удостоверение, като се заплаща такса според месеците на практикуване в размер на 8.00лева месечно.

ІХ. Издаване на Служебна бележка по ФАР – цена 6.00лева

Необходими документи

1.  Подава се Заявление – по образец;

2. Прилага се ксерокопие на документ удостоверяващ участието в курса;

Срок за издаване - 1 седмица

Х. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ необходимо за представяне пред чуждестранен работодател, на лекари членуващи в бившия доброволен регистър, на лекари, които по настоящем не членуват в РК на БЛС – Варна и на лекари, които никога не са членували в РК на БЛС - Варна – цена 20.00лева.

Необходими документи

1.  Попълва се Заявление по образец, в което се описва конкретната причина за издаване на Удостоверението и пред кого ще послужи;

2.  Свидетелство за съдимост;

3. При преценка от Председателя на УС РК на БЛС – Варна, се представят и допълнителни документи, касаещи образованието и практиката на лекаря;

     Срок за издаване - 1 седмица.

     ХІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от

 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на ОТЧИСЛИТЕЛНА

 БЕЛЕЖКА - безплатно.

Необходими документи:

1.  Попълване на Заявление за издаване на Отчислителната бележка – по образец;

Срок за издаване – 1 седмица.

ХІІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО ЧЛЕНСТВО – безплатно, при заплатен дължим членски внос в Редовен регистър.

ХІІІ. Издаване на ЕВРОПЕЙСКА ЧЛЕНСКА КАРТА – безплатно.

XIV. Преиздаване на ЕВРОПЕЙСКА ЧЛЕНСКА КАРТА – 5.00 лева

 

Подаването и получаването на документи от РК на БЛС – Варна става лично или чрез упълномощено лице.

 

 

                                                                                                УС РК на БЛС - Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:03:33
Последна редакция 12.03.2018 22:24:24
Коментари
# 1 | 21.05.2018 09:00:05 от Доц. д-р Лиана Герчева
Бих ли могла да получа по електронен път удостоверение за редовен член на БЛС? необходимо ми е за ДКЦ "Св. Марина".
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 20 + 15 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация