Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Във връзка с писмо на Управителя на НЗОК, относно срокове за обработка на електронните отчети в ИИС на НЗОК през месец февруари 2014г.
ПИСМО
Публикивано от Румен Христов на 31.01.2014 16:27:42
Последна редакция 31.01.2014 16:29:12
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация