Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
При извършено посегателство върху медицински специалисти

Указания с приложени телефони на районните управления „Полиция“ към ОД на МВР-Варна

Публикивано от С. Митев на 10.11.2017 09:05:31
Последна редакция 10.11.2017 09:06:42
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация