Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ
До 24.03.2019 г. на e-mail blsvarna@ssi.bg ще се приемат предложения за промени в устава на БЛС (задължително писмено мотивирани) от отделни дружества, индивидуални членове, научни дружества. Предложенията ще бъдат обработени по определен ред и представени на предстоящия Извънреден събор на БЛС през м. май 2019 г.
Публикивано от С. Митев на 27.02.2019 18:42:22
Последна редакция 04.03.2019 21:56:10
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 9 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация