Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Относно задължителната застраховка Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
Приложена е важна информация за изпълнители на СИМП относно застраховката чрез НПО „Общност на медиците в България“ и начините на осъществяването и
Публикивано от С. Митев на 02.12.2019 20:56:00
Последна редакция 02.12.2019 20:57:23
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация