Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Протокол за лечение на пациент с доказана COVID-19 инфекция, с клинични и лабораторни данни, налагащи хоспитализация
Протокол, който следва да се има в предвид и в извънболничната медицинска помощ
Публикивано от С. Митев на 07.11.2020 09:28:39
Последна редакция 07.11.2020 09:32:19
Коментари
# 1 | 12.11.2020 17:26:04 от Мирослав Гяуров
лекар
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 15 + 2 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация