Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Списък на лекари заличени от регистъра на РК на БЛС - Варна на основание чл.37а, ал.1, т.4 от Устава на БЛС, с решение на Управителния съвет на РК на БЛС – Варна от 13.11.2020г.
УИН, имена
0400004056 Абдуррахман Дизим
0400002791 Андреана Андреева Янакиева
0400000104 Анна Хачик Стоянова
0400000161 Атанас Иванов Атанасов
0400004547 Димитрина Хеджази
0400001071 Иван Вълчев Джеджев
0400001119 Иванка Ангелова Добрева
0400004195 Лиляна Цветалинова Бошнакова-Мега
0400001448 Лоньо Димитров Карагеоргиев
0400001595 Марийка Димитрова Алексиева
0400001630 Мария Петрова Табакова
0400004522 Мартин Шултц
0400001850 Никола Иванов Димитров
0400002830 Пенка Христова Кирилова
0400004550 Пресияна Юлиянова Боярова
1900001005 Рая Салим Талиб Хабуб
0400004228 Сейит Бахри Ешреф
0400004468 Тереса Де Хесус Буитраго Гарсия
0400002572 Тодорка Неделчева Атанасова-Тахрилова
0400004557 Фарид Лониакан
0400004202 Христос Ахилефс Мегас
0400002671 Цветанка Стефанова Диамандиева
0400002726 Юри Неделчев Русев
0400002737 Яна Радкова Радулова-Данчева
ОБЩО 24 човека

УС РК на БЛС – Варна
13.11.2020г.
Публикивано от С. Митев на 18.11.2020 15:41:28
Последна редакция 18.11.2020 15:42:15
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 11 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация