Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИ И ОПЛ

С цел оптимизиране дейността на Ковид зоните в общинските ЛЗ  за СИМП, е необходимо спазване на следния алгоритъм за насочване на пациентите:

 

1.Ковид зоните в общинските ДКЦ-та  работят с предварително записване на пациенти по телефон на регистратурата (приложен списък и телефон за връзка).

 

2.Пациенти в карантина, поради установено Ковид заболяване, (с или без положителен  PSR тест) се насочват от ОПЛ само за рентгеново изследване и/ или лабораторни изследвания в посочените часове, след предварително записване по телефона на лечебното заведение, получено разрешение от РЗИ за осигуряване на зелен коридор и транспортиране от бърза помощ.

 С цел ограничаване на заболяването, нарушилите карантината без разрешение, подлежат на глоба.

 При представяне на медико-диагностично направление по НЗОК, пациентите заплащат само потребителска такса. При липса на направление - заплащат по ценоразпис на лечебното заведение, за което получават касов бон.

3.Пациенти с клинични симптоми на ОВИ - суспектни (съмнителни) оплаквания за Ковид инфекция, се насочват от ОПЛ  със зелен талон (бланка МЗ№119) или направление по НЗОК за оториноларинголог (вземане на носогърлен секрет от специалист), с цел извършване на диагностичен бърз антигенен тест в посочените часове, след предварително записване по телефона на лечебното заведение.

 При представяне на зелен талон/ направление за оториноларинголог (вземане на носогърлен секрет от специалст), пациентите заплащат само потребителска такса. При липса на посочените документи- заплащат теста по ценоразпис.

При положителен тест, пациентите уведомяват ОПЛ, който предписва и контролира лечението на карантинирания.

4. Прегледи по желание на пациенти с оплаквания, без установено заболяване от  Корона вирус и без консултация с личен лекар, заплащат преглед,  изработването на бърз антигенен тест и/или рентгенови и клинични изследвания след преценка на лекаря, по цени на лечебното заведение.

5. Лечението на пациенти с Ковид продължава средно 12-14 дни. При влошаване на състоянието (наличие на затруднено дишане) на пациенти с доказан Ковид и проследявани от ОПЛ на домашно лечение, същите се насочват чрез Спешна помощ към болнично лечение.

 

ВАЖНО: ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С КОВИД СЕ ВОДИ И СЛЕДИ ОТ ОПЛ.

 

БЛАГОДАРИМ НА ОПЛ И ПАЦИЕНТИТЕ ЗА РАЗБИРАНЕТО И СЪДЕЙСТВИЕТО!

 

От Управителите на общинските ДКЦ-та, разкрили Ковид- зони

Публикивано от С. Митев на 25.11.2020 19:54:30
Последна редакция 25.11.2020 19:55:03
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 15 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация