Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Съобщение от Национален регистър на БЛС

Разяснение във  връзка с постъпили сигнали, свързани с невъзможността за издаване на електронни рецепти, електронни направления и липса на достъп до модул за регистрация на ваксинирани лица.

След анализ на постъпилите сигнали беше установено, че има лица, които в регистъра на БЛС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а електронните им подписи са издадени на техните ЕГН-та.

Това създава проблеми на системата, тъй като НЗИС прави проверка в регистъра на БЛС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение отказва  достъпа.

Пример: Лицето „X" е регистрирано в регистъра на БЛС с ЛНЧ, а има издаден КЕП на своето ЕГН - при опит за достъп до НЗИС липсва съвпадение по два критерия: Тип на Идентификатор и Идентификатор и съответно лицето не е оторизирано от системата.

За избягване на подобни грешки е необходимо актуализиране на данните. В регистъра трябва да се запишат същите данни, които са посочени за електронния подпис.

За целта, в случаите в които има разминаване, е необходимо да се обърнете към офисите на РЛК в които членувате и да представите актуален документ за самоличност, за да се коригира информацията.

Това ще спести евентуални неудобства в лекарските кабинети и лечебните заведения.

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЛС

Публикивано от С. Митев на 27.01.2021 12:17:16
Последна редакция 27.01.2021 12:19:05
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 2 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация