Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Списък на лекари заличени от регистъра на РК на БЛС - Варна на основание чл.37а, ал.1, т.4 от Устава на БЛС, с решение на УС РК на БЛС – Варна от 27.04.2021г.
Списък на лекари с прекратено членство и заличени от регистъра на РК на
БЛС - Варна на основание чл.37а, ал.1, т.4 от Устава на БЛС
0400004054 Фатма Шахин
0400004415 Валентина Ставру
ОБЩО 2 лекари
Публикивано от С. Митев на 07.05.2021 18:43:11
Последна редакция 07.05.2021 18:43:31
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 11 + 1 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация