Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Съобщение от РЗОК Варна относно облекчения режим за отпускане на лекарствените продукти
Писмо във връзка с удължената епидемична обстановка
Публикивано от С. Митев на 01.06.2021 17:51:07
Последна редакция 01.06.2021 17:52:32
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 10 + 10 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация