Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Заповед №РД-01-646/29.07.2021
Заповед на Министъра на здравеопазването
Публикивано от С. Митев на 02.08.2021 22:07:06
Последна редакция 02.08.2021 22:08:17
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 15 + 6 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация