Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
IN MEMORIAM
На 83-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан преподавател,
лекар, общественик и приятел проф. д-р Иван Козовски.

Проф. Козовски е роден на 1.10.1938 г. в гр. Козлодуй. Завършва
Английска гимназия в София и медицина в Хумболтовия университет – Берлин
(1963). Придобита специалност – акушерство и гинекология. Работи като
ординатор акушер-гинеколог в Районните болници в Айтос и Поморие и
завеждащ АГ отделение в болницата в Грудово (Средец). От 1970г. е
асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна, а от
1986г. е доцент. В периода 1988 - 2000 година е ръководител на катедрата
по акушерство и гинекология.

През 1975г. защитава дисертация на тема: „Лечение на стерилитета в
семейството с поморийска лиманна кал и луга в курорта Поморие“ (научен
ръководител проф. Г. Илиев). Под негово ръководство са хабилитирани
двама от сътрудниците му (доц. Маркова и доц. Андонов). Основните му
научни разработки са посветени на ехографското изследване в АГ,
цезаровото сечение, постоперативните инфекции и тяхната профилактика,
урогениталните фистули и технологиите на асистираната репродукция.

Проф. Козовски е автор е на монографиите „Оперативно акушерство“ и
„Симптоми и синдроми в акушерството и гинекологията“ и съавтор на
учебници по акушерство и гинекология. Член на редколегията на сп.
„Акушерство и гинекология“. Член на Американската асоциация по
репродуктивна медицина (ААRM), на Европейската асоциация по АГ (EAGО) и
зам.-председател на Републиканското дружество по акушерство и
гинекология. Избран е за „Медик на годината“ през 2000 година. Активен
публицист и общественик. Общински съветник в Община Варна (1999–2001) и
народен представител в 39-ото Народно събрание.

Цялата академична общност и лекарско съсловие скърбят за човека, лекаря,
преподавателя и общественика проф. д-р Иван Козовски.

Поклон пред светлата му памет!
Публикивано от Радослав Радев на 10.01.2022 19:58:28
Последна редакция 10.01.2022 19:59:57
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 17 + 8 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация