Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ОБЯВИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ОБЯВИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА КОЛЕГИЯТА

Публикивано от Румен Христов на 05.11.2008 09:51:04
Последна редакция 05.11.2008 09:53:14
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация