Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Относно: Статистическа отчетност в областта на здравеопазването за отчетната 2022 г.
Разясненията и таблиците са налични също и в сайта на РЗИ Варна
Публикивано от Радослав Радев на 05.01.2023 21:00:01
Последна редакция 05.01.2023 21:02:20
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 13 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация