Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Провеждане на кампания „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза - 18 – 22 март 2024

Кампанията „Седмица на отворените врати“  за туберкулоза, свързана с  изпълнение дейностите по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 – 2025 г.“ ще се проведе в периода 18 – 22 март 2024 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗА БОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Мануш войвода” № 11А. (https://tubvarna.com).

 

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза.

Благодарение на съвместните усилия на Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи за изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, в страната ни се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза.

Данните сочат, че кампанията Седмица на отворените врати“ осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.

По време на „Седмицата на отворените врати“ на всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета (на четири езика – български, английски, руски и украински) и консултации. На лицата, които са в риск се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва трансмисията на инфекцията.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито навреме и да бъде проведено необходимото лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката са безплатни за всички, независимо от техния здравноосигурителен статут.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза – начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулоза.

Публикивано от Радослав Радев на 15.03.2024 08:02:06
Последна редакция 15.03.2024 08:02:30
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 3 + 5 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация