Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ”
Уважаеми Колеги ,
РК на БЛС гр. Варна сключи договор със застрахователно дружество "Булстрад" със срок на валидност 6.8.2008 - 5.8.2009г. Застрахователните полици се намират в офиса на колегията, от където всеки може да ги получи.

Общи условия по застраховка “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ”
Публикивано от Румен Христов на 16.01.2009 10:03:07
Последна редакция 16.01.2009 10:20:59
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация