Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3

Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3, в аудиторията на РИОКОЗ Варна, при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2008г.; 2.Приемане на промени в устава; 3.Разни. Поканват се всички членове на сдружението да участват в събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 19.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Публикивано от Румен Христов на 18.01.2009 23:53:18
Последна редакция 18.01.2009 23:54:36
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 3 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация