Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ,ЗА КОИТО НЗОК СКЛЮЧВА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
Документ
Публикивано от Румен Христов на 02.02.2009 08:38:00
Последна редакция 02.02.2009 08:39:52
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация