Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Удостоверение за членство
 1. 1.ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  №.................................. ИЗДАДЕН НА................................ От ...................................

  2.ДИПЛОМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО......................................................................

  №...................................ИЗДАДЕН НА.................................От ...................................

  3.ДИПЛОМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО......................................................................

  №...................................ИЗДАДЕН НА.................................От ...................................

  4.ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН №.................................ДАТА.........................

  5.ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ МЕСТОРАБОТАТА, ТРУДОВИЯ СТАЖ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО чл. 191, ал.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

  ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – ТРУДОВА КНИЖКА, ЗА РАБОТЕЩИТЕ САМО НА ЧАСТНА ПРАКТИКА – ОСИГУРИТЕЛНА  КНИЖКА ИЛИ ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ.

  6.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ.

  7.ЛИЧНА КАРТА

  8.ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА:

  8.1 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТОЯННО /ВРЕМЕННО/ ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА;

  8.2 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО чл. 186 ал.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И НАРЕДБА 15/13.12.2005Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  РАЗЯСНЕНИЯ

  8.4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ МОН НА ОСНОВАНИЕ чл.10 ал.2, т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  9.ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРШИЛИ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСОЧЕНИТЕ ПО ГОРЕ ДОКУМЕНТИ БЕЗ т.8.4

    Срок за издаване: 2 седмици
   Цена: 2лв.
Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 11:18:00
Последна редакция 26.02.2009 11:54:57
Коментари
# 1 | 17.01.2013 04:02:00 от 1
1
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 16 + 10 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация