Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Указание по прилагане на разпоредбите на §1 от Наредба №4/04.03.2009г. и §1 от Наредба №10/24.03.2009г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК.

Указание

Публикивано от Румен Христов на 15.04.2009 09:05:22
Последна редакция 15.04.2009 09:08:58
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация