Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Грешки, които се допускат при въвеждане на данни за ЗЗОЛ в XML файла-Пациентски листи -съобщение от РЗОК

На вниманието на Договорните партньори

 

Грешки, които се допускат при въвеждане на данни за ЗЗОЛ в XML файла-Пациентски листи

 

 

1.Грешки при въвеждане на  данни за ЗЗОЛ:

            -ЕГН

            -Трите имена на ЗЗОЛ

Личните данни за ЗЗОЛ трябва да са верни и да съответстват на тези в ГРАО. Имената на ЗЗОЛ да се въвеждат на кирилица.

            -Тип на идентификатора

Тип на идентификатора трябва да съдържа следните данни:

За ЗЗОЛ с ЕГН  Тип на идентификатора трябва съдържа текста:  ЕГН

За ЗЗОЛ с ЛНЧ  Тип на идентификатора трябва съдържа текста: ЛНЧ

За ЗЗОЛ с SSN  Тип на идентификатора трябва съдържа текста:  SSN

            -Пол   

Задължително трябва да се въвежда пола на ЗЗОЛ-  мъж или жена

            -Номер на здравна книжка

При липса на данни в Номер на здравна книжка се въвежда : 0000000

При наличие на данни в Номер на здравна книжка се въвежда номера на здравната книжка без водещата нула.

Пример: номер здравна книжка 03999999 да се въведе 3999999.

Полето трябва да съдържа 7 цифри.

            -Вид регистрация

Задължително се посочва  видът на направената регистрация : постоянна или временна.

Датата на регистрация трябва да отговаря на месеца за отчетния период.

Постоянната регистрация трябва да съдържа само начална дата на регистрация.

Временната регистрация трябва да съдържа начална и крайна дата на регистрация.

            -Вид избор

При ЗЗОЛ над 18 год. Вид избор трябва да съдържа текста:  Личен избор

При ЗЗОЛ под 18 год. Вид избор трябва да съдържа текста:   Родител / Настойник

 

2.Грешки при въвеждане на  данни за ЗЗОЛ под 18 години:

            -ЕГН

            -Трите имена и ЕГН за родителя/настойник.

Въвеждането на лични данни за родител/настойник е задължително. Личните данни трябва да са верни, да съответстват на тези в ГРАО и да се изписват на кирилица.

 

3.Данните при регистрация на ЗЗОЛ трябва да се въвеждат в .XML файла само един път и да не се допуска многократното им дублиране. В такъв случай .XML файлът е невалиден.

 

4.XML файлът за Пациентски листи се придружава с хартиен носител –РФ.

Броят на РФ трябва да съответства на  броя на ЗЗОЛ, въведени в .XML файла. В противен случай няма да се обновят коректно базата на ИИС-Сивеко и пациентските листи .

 

5.Към РФ на ЗЗОЛ задължително се прикрепя номерът на молбата, издаден от деловодството на РЗОК за смяна на ОПЛ.

Публикивано от Румен Христов на 27.04.2009 21:18:49
Последна редакция 27.04.2009 22:02:53
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 16 + 5 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация