Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Управителен съвет
Управителен съвет на РК на БЛС – Варна

Председател:

 ПРОФ.Д-Р РАДОСЛАВ РАДЕВ, Д.МЗам.Председатели:

ДОЦ.Д-Р АНТОН ТОНЕВ, Д.М.

Д-Р ТАТЯНА АВРАМОВА

Д-Р КАРОЛИНА ЗЛАТЕВАСекретар:

Д-Р СВЕТЛИН МИТЕВЧленове:

Д-Р АТАНАС КОНСТАНТИНОВ

Д-Р ПРЕСЛАВ ПЕНЕВ

Д-Р СОНЯ ЦЕКОВА

ПРОФ.Д-Р ДИМИТРИЧКА БЛИЗНАКОВА, Д.М.

Д-Р ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА

ПРОФ.Д-Р СВЕТОСЛАВ КАЛЕВСКИ, Д.М.Н.

Д-Р МАРИЯ ВАСИЛЕВА

Д-Р ЦВЕТАН ВЪРБАНОВ

Д-Р БИСЕРКА ВЪЖАРОВА

Д-Р МАРИАНА ГЕОРГИЕВА

Публикивано от Светлин Митев на 02.09.2008 04:57:59
Последна редакция 12.03.2018 22:12:30
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация