Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Относно прилагането на Наредба №17/26.06.2000г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните

Писмо на Директора на НЗОК с вх. № 35-00-814/26.06.2009г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МИТЕВ,

 

 

Във връзка с постъпило писмо от Министерство на здравеопазването с изх. № 09-00-49/16.06.09г., относно прилагането на Наредба №17/26.06.2000г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните, приложено Ви изпращаме по електронната поща изготвения от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ списък с търговските наименования на лекарствени продукти, разрешени за употреба към  дата 25.05.2009г. и съответстващи на международните непатентни наименования на лекарствата, включени в приложението /изменено и допълнено бр.30/2009г. на Държавен вестник/ на Наредба №17.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:.............................

/Д-Р М. ЩИЛИЯНОВ/

Списък с търговските наименования на лекарствени продукти, разрешени за употреба към дата 25.05.2009 г. и съответстващи на международните непатентни наименования на лекарствата, включени в приложението/изм. и допълнено бр. 30/2009 г на Държавен вестник/ на Наредба 17 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните.

Публикивано от Румен Христов на 08.07.2009 14:58:28
Последна редакция 08.07.2009 15:05:20
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 14 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация