Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Членове на Контролната комисия
Контролна Комисия

Председател:

ДОЦ.Д-Р ЙОТО ЙОТОВ, Д.М.


Членове

Д-Р ТОНЯ ДРАГНЕВА

Д-Р АНТОН НИКИФОРОВ

Д-Р ТАТЯНА СТОЯНОВА

Д-Р РОСИЦА МИТКОВА

Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 16:46:39
Последна редакция 12.03.2018 22:10:05
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация