Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Членове на Контролната комисия
Контролна Комисия

Председател:

Проф. Д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. 
 
Членове:

Д-р Алис Викен Ренджилиян-Димитрова

Д-р Милка Русева Костадинова

Д-р Валдо Трифонов Томов

Доц. Д-р Васил Марков Божков, д.м. 

 

Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 16:46:39
Последна редакция 30.06.2024 18:31:44
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 3 + 19 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация