Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Членове на Комисията по професионална етика
Комисия по професионална етика
Председател:

Д-Р КОНСТАНТИН ГЕРГАНОВ


Членове

ДОЦ.Д-Р БОРИСЛАВ ЧАУШЕВ, Д.М.

Д-Р КРАСЕН БОНЕВ

Д-Р РУМЕН ХРИСТОВ

Д-Р ВЕЖЕН ИВАНОВ

Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 16:49:47
Последна редакция 12.03.2018 22:09:25
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация