Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
СТАНОВИЩЕ по проект за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г

Становище

Публикивано от Румен Христов на 07.11.2009 14:26:00
Последна редакция 07.11.2009 14:28:38
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 3 + 6 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация