Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Д Е К Л А Р А Ц И Я НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РК НА БЛС ВАРНА

    Д Е К Л А Р А Ц И Я

 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

                                                         ВАРНА

 

На свое заседание проведено на 08.12.2009 г.,Управителния съвет на РЛК на БЛС-Варна обсъди случилото се на Националния Съвет на БЛС на 05.12.2009 г. в гр.София и оповестената след това Декларация на НС на БЛС.

Като членове на БЛС, загрижени за авторитета на съсловието и ролята му в осъществяване на предстоящите реформи в сферата на здравеопазването, заявяваме несъгласие с Декларацията на НС на БЛС от 05.12.2009.

 

Мотиви:

1.    Считаме за противоуставен начина на приемане на тази декларация, поради нарушение на чл.20 ал.4 от Устава на БЛС и чл.4 ал.2 от Правилника за работа на УС на БЛС, за което сезираме Контролната комисия на БЛС.

 

 

2.    Не приемаме за обоснована и адекватна позиция едностранното оттегляне на БЛС от процесите на здравната реформа. Според нас, няма премахване на договарянето, като механизъм за уреждане на отношенията между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК. В конкретния случай МЗ и респективно НЗОК спазват стриктно раз-поредбите на ЗЗО чл.53  Считаме, че е стъпка в правилна посока, в началото на 2010 г. изпълнителите на медицинска помощ да започнат работа по официално действащи правила.

 

3.    Твърдението за нарушение на човешки и индивидуални права е неясно формулирано и не може в тази редакция  да е основание за сезиране на международни организации

 

4.    Считаме за неуместно декларираното сваляне на доверие от Министъра на здравеопазването и неговия заместник.

 

 

Като РК излъчила д-р Божидар Нанев за Председател на БЛС, следим отблизо медийните му изяви и сме твърдо убедени,че по никакъв начин нашият колега ,нито като Председател на БЛС,нито като Министър на здравеопазването не е уронил престижа на лекарската професия.

 

Необходимо е УС на БЛС да насочи усилията и цялата си енергия за организационното укрепване на съюза с оглед включване на все по-голям брой членове във вземането на решения, които ще рефлектират върху цялостния ход на предстоящите реформи в сферата на здравеопазването, като визираме не само предстоящите промени в ЗЗО и ЗЛЗ, но и ред  други промени, които не могат да се случат,без активното участие на лекарското съсловие.

 

 

 

 

 

08.12.2009 г.                   гр.Варна                                                                        

Публикивано от Румен Христов на 08.12.2009 17:34:53
Последна редакция 08.12.2009 17:46:17
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 11 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация