Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Счетоводни отчети и справки не са документи включени и изискуеми в НРД 2010
   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

До УС на БЛС постъпват сигнали от редица лечебни заведения, че НЗОК (РЗОК) изискват от изпълнителите на медицински дейности различни по вид информация, както за личния състав на лечебното заведение, така и счетоводни отчети и справки.
Тези документи не са включени и изискуеми в НРД 2010, нито са договорени чрез допълнителни споразумения между НЗОК и БЛС.
Моля, уведомете колегите от Вашата РЛК, че те по никакъв начин не са задължени да предоставят такава информация, невключена в НРД. Както и, че отказа за предоставяне на такава информация на РЗОК, не може да бъде повод за отказ за сключване на договор на лечебно заведение с РЗОК.

Публикивано от Румен Христов на 21.01.2010 08:37:27
Последна редакция 21.01.2010 08:39:32
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 16 + 9 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация