Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
    НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

                                         22.01.2010 г., София

        На заседанието на Националния съвет на БЛС от 22 януари 2010 г. бяха взети следните
                                                                           РЕШЕНИЯ:

1. Националният съвет на БЛС настоява да бъде преразгледани т.1 от протокола за съвместни указания на БЛС и НЗОК от 14.01.2009 г. за прилагане на НРД 2010 и писмо на НЗОК изх. № 20-00-7/12.01.2009г., като: 
- Изискването за брой специалисти да се съобрази с алгоритъма заложен в клиничната пътека;
- Споразумения между БЛС и НЗОК, касаещи НРД 2010 да бъдат сключвани чрез анекс, след като бъдат обсъдени и приети от Националния съвет на БЛС.

2. Националният съвет на БЛС категорично настоява да бъдат спазени обещанията, дадени от министър-председателя г-н Бойко Борисов, министъра на финансите г-н Симеон Дянков и министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на срещата с УС на БЛС от 16.11.2009 г. - средствата за болнична помощ за първите 6 месеца на 2010 г. да не бъдат намалявани и да останат в размер на разходваните за същия период през 2009 г.

3. В случай на необходимост, при възникнали проблеми във връзка с прилагането на НРД 2010 и реформата в здравеопазването, да се свика извънреден събор на БЛС.

Националният съвет на БЛС получи протокол от проведена среща между представители на МЗ и Българското хирургично дружество, на която е взето решение за промяна на изискванията на определени хирургични клинични пътеки .

Националният съвет бе информиран за графика на предстоящите работните срещи по специалности, на които да бъдат приети предложения за изменения и допълнения на медицинските стандарти.


ПРОТОКОЛ 

От проведената на 22.01.2010 г. в министерство на здравеопазването среща на заместник-министъра на здравеопазването д-р В. Митрев, директор на дирекция „СПУМД” доц. д-р Стоян Александров с Пленума на Българското хирургично дружество, относно възникнали проблеми, свързани с изискванията на НЗОК при сключване на договори по съответните хирургични пътеки.


1. Присъстващите се обединиха около следните минимални изисквания за обем дейност за хирургичната структура (клиника/отделение):
- КП № 156 – мин. 15-20 бр. операции
- КП № 160 – мин. 15-20 бр. операции
- КП № 172 – мин. 15-20 бр. анатомични чернодробни резекции
- КП № 174 – мин. 5 бр. операции
- КП № 187 – мин. 15-20 бр. операции
- КП № 188 – мин. 20 бр. операции
- КП № 190 мин. 50 бр. операции
- КП № 191 – мин. 50 бр. операции
- КП № 212 – мин. 80 бр. операции
- КП № 213 – мин. 30 бр. операции
- КП № 214 – мин. 50 бр. операции
2. Изискванията за мин. брой операции по КП №№ 212, 213 и 214 да не важат за лица под 18 години.
3. Да се изисква един специалист съдов хирург и един специалист по обща хирургия за изпълнение на КП №191
4. За неврохирургия (спешна и планова) да се изисква един специалист по неврохирургия и един специалист по обща хирургия
5. Да не се ограничава планова неврохирургия, там където има специалист по неврохирургия.
6. Да се признава като нова клинична пътека, в рамките на 30 дни при рехопситализация по спешност, но не повече от 5%.
7. За диагностицирани онкологично болни и случаи на спешно състояние да не важи 30 дневния период за забрана на рехоспитализация.
8. За КП от № 26 до№ 33 – всички лекари със Сертификат за квалификация, подписан от ректора на висшето учебно заведение да имат право да работят по съответната клинична пътека. 
9. Манипулациите по спешност „Торакоцентеза” и при „Хемо и пневмоторакс” да могат да се изпълняват от хирург със специалност.


Публикивано от Румен Христов на 26.01.2010 14:57:11
Последна редакция 26.01.2010 15:01:35
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 20 + 13 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация