Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
КАСАТА СПИРА ПЛАЩАНИЯТА НАД ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ
До като висши ръководители на здравеопазването обясняват как е въпрос единствено на време да бъде възстановена редовността на плащанията към лечебните заведения, болниците започнаха да получават ултимативни писма от съответните РЗОК, с които им се съобщава, че трябва да сключат нови анекси към индивидуалните си договори. Според въпросните писма анексите от м.февруари са незаконни, тъй като противоречат на Закона за бюджета на НЗОК и приетите от Надзорния съвет на НЗОК „Правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети...” Казано с прости думи вариантът, при който на болниците се заплащаше, макар и със закъснение и след проверка извършената дейност се отхвърля и се връщаме към първоначалната идея за всяка болница да се превеждат толкова средства, колкото касата е решила по измислени от самата нея правила. На практика това ще доведе до масов отказ от заплащане за свършена дейност, който за различните болници ще има различен размер, но потърпевши ще бъдат всички. За пореден път вместо ясни и последователни реформи целящи повишаване на ефективността на здравеопазването сме свидетели на въртене в кръг, чиято цел не отива по-далеч от правенето на финансови икономии. При това преки потърпевши ще бъдат работещите в здравеопазването, а след това и всички пациенти. Що се касае до обратите на 180 градуса относно това кое е законно и кое не в рамките само на 4 месеца, те поставят въпроса за административния капацитет на иначе сериозни национални институции.
Какво точно ще съдържат предвижданите нови анекси, отменящи предходните, все още не е известно. На болниците любезно се съобщава, че за деня на подписването ще бъдат уведомени допълнително. В случай на отказ НЗОК заплашва с предявяване на съдебен иск, като допълва, че до решаване на спора „..ще прилага единствено договореното в Индивидуалния договор, като заплаща само сумата по фактура не надвишаваща месечните стойности, утвърдени от директора на РЗОК съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ЗБНЗОК за 2010г.”
Публикивано от Румен Христов на 07.06.2010 13:31:10
Последна редакция 07.06.2010 13:32:03
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 20 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация