Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)

В сила от 21.06.2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г.

§ 1. В раздел V на приложение № 1 към член единствен се създава т. 5:

"5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца."

 

§ 2. В приложение № 5 към член единствен се създават редове 299 - 303:

"299. Долекуване след вътрешни заболявания с остатъчни проблеми за здравето.

300. Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето.

301. Продължително лечение след травми и заболявания на централната и периферната нервна система.

302. Продължително лечение при вътрешни заболявания.

303. Първични имунодефицити."

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.

 

Публикивано от Румен Христов на 15.06.2010 12:00:01
Последна редакция 15.06.2010 12:01:28
Коментари
# 1 | 04.08.2010 16:49:21 от ОПЛ-потърпев?
Плаща се една потребителска такса, разбира се, защото въпросната " служебна бележка " се издава на майката, а не на детето!

# 2 | 16.06.2010 13:18:04 от анчо
то влиза в сила ама по колко ще го плащат или за бог да прости ще работим
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 8 + 10 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация