Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Декларация на НС на БЛС

Декларация

 

            БЛС остро възразява срещу едностранно и незаконосъобразно наложените от НЗОК анекси към всички изпълнители на болнична помощ. Предлаганите бюджети на практика представляват намаление на цените по НРД с 30-40% и обричат болниците на бавна и постепенна гибел и разпад. Непосредствените последствия ще бъдат напускане на лекари и сестри поради ниските заплати, които трудно ще се върнат обратно, натрупване на дългове, които няма да могат да бъдат погасени в обозрим срок, снижено качество на обслужване и демотивация на персонала.

В тази връзка предлагаме:

 

- НЗОК незабавно да оттегли предложените анекси и да спази  подписания  НРД.2010.

 

-   Управителният съвет на БЛС да започне подготовка за ефективни национални протестни  действия, съвместно със синдикатите, пациентски и други съсловни организации.

 

- Директорите на болници да не подписват анексите, или да оттеглят подписите си, поради тяхната незаконосъобразност и противоконституционност. Отказът им от анекс няма да има никакви негативни правни последствия .

 

- Мениджърите да заведат дела в съда за неизплатените дължими суми от страна на НЗОК , плюс  лихвите върху тях,  както е заложено в текстове от  НРД-2010.

 

- БЛС да прекрати всички разговори и срещи с представителите на здравните институции, включително и по преговорите за НРД 2011 докато НЗОК не разплати дължимите суми по сега действащия договор и до провеждане не извънредния Събор на организацията.

 

- Здравният министър като принципал на държавните болници да заяви дали съветва директорите да подпишат анексите и съответно да понесе отговорността за последващите искове.

Министърът да регламентира с Наредба формирането на  листата на чакащите, формите за доплащане на медицинските услуги и критерии за спешност и неотложност на медицинските услуги.

 

 Националният съвет на БЛС реши да се свика извънреден събор на организацията в началото на септември, на който ще се обсъдят изпълнението на бюджета на НЗОК за 2010 г. и проектобюджета за 2011 г., а също така и приемането на единен ценоразпис на медицинските услуги.

Публикивано от Румен Христов на 11.08.2010 17:45:07
Последна редакция 11.08.2010 17:46:45
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 5 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация