Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ
стр.1

стр.2

стр.3

стр.4

стр.5

стр.6

стр.7

стр.8

стр.9
Публикивано от Румен Христов на 25.08.2010 15:39:14
Последна редакция 25.08.2010 15:49:38
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация