Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ

Изисквания

Публикивано от Румен Христов на 25.08.2010 15:50:37
Последна редакция 25.08.2010 15:51:46
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация