Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
ОТНОСНО: Препис-извлечение от Протокол на заседание на УС на БЛС, 11.08.2009 г., София

ДО

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                        НА УС на БЛС

                                                        д-р Цветан Райчинов

 

 

                                                        ДО

                                                        СЕКРЕТАРЯ

                                                        НА УС на БЛС

                                                        д-р Ленков

 

 

ОТНОСНО: Препис-извлечение от Протокол на заседание на                                                                                                     УС на БЛС, 11.08.2009 г., София

 

         Уважаеми д-р Райчинов,

         Благодаря за изпратения препис-извлечение от Протокола  на заседанието на УС на БЛС от 11.08.2010 г., на което заседание се състоя среща между представители на експертната група на БЛС за преговори в частта ПИМП и членове на УС на БЛС.

         Срещата на 11.08.2010 г. беше поискана от избраната експертна група за ПИМП (от представители на ОПЛ от цялата страна – 06.07.2010 г), за да се уточнят взаимоотношенията между екпертната група и УС на БЛС за преговорите в част ПИМП по НРД 2011. По време на срещата се постигна съгласие относно правата и задълженията на експертната група и УС на БЛС при преговорите за НРД 2011. Вие отказахте да подпишете подготвения от нас регламент, маркиращ ангажиментите  на страните, като се позовахте на факта, че нямате такава практика и предложихте да ни предоставите извлечение от Протокола на заседанието на УС на БЛС, в което те да бъдат включени.

         В получения на 26.08.2010 г. Препис-извлечение от Протокол от заседанието на УС на БЛС има несъответствие между приети и вписани в протокола текстове, а някои текстове липсват въобще:

         1. Формулировката  на т. 1 от Препис-извлечението се разминава с текста, който беше подложен на гласуване в наше присъствие на 11.08.2010 г.  По време на УС  текстът беше формулиран трикратно от Вас и от д-р Ленков и беше гласуван от членовете на УС във вид, различен от написаното в протокола. Гласуваният и приет съвместно текст е: „Експертната група за ПИМП е тази, избрана на срещата, проведена на 6.07.2010 г. (поименно). Всички преговори на експертно ниво в част ПИМП между НЗОК и БЛС се водят от тази експертната група.”

         2. В изпратения препис-извлечение липсва съществена част от проведените разговори и поетите от УС ангажименти по отношение на преговорите в частта ПИМП, което всъщност беше основна тема и причина за срещата между експертите от ПИМП и УС на БЛС.

·        Липсва делегирането на правото на експертите да водят изцяло преговорите на експертно ниво и да договарят с НЗОК  текстовете в част ПИМП, което беше заявено многократно по време на срещата и беше прието.

·        Не са описани и правата, които делегирахте по време на срещата на тримата представители на експертната група за ПИМП за окончателното одобрение на ниво УС на БЛС и НС на НЗОК – не само да присъстват (както пише в протокола), но да защитят и отстояват пред НС на НЗОК постигнатите договорености на ниво експерти.

·        В протокола не е отразен поетия от Ваша страна ангажимент да не променяте договорените на ниво експерти текстове и да защитите експертните договорености пред НС на НЗОК.

·        В протокола не е отразен и обсъденият и приет по време на срещата начин на определяне на състава на тримата експерти, които ще участват на финалните преговори с НС на НЗОК, а именно да бъдат избрани от експертната група.  Същото се отнася и за т. 2 от Препис-извлечението относно включването на въпросните трима експерти в заповедта с имената на участниците в преговорите по НРД 2011 в част ПИМП на ниво УС на БЛС -  НС на НЗОК.

         3. В изпратения препис-извлечение не е вписан и коментираният ред на финансиране на подготовката и провеждането на преговорите по НРД 2011 в част ПИМП.

 

         Тъй като причината да искаме среща на експертите на БЛС за част ПИМП с УС на БЛС са именно гореописаните взаимоотношения, за които беше постигнато съгласие по време на срещата, но не са отразени в препис-извлечението от Протокола на УС на БЛС, настоятелно Ви моля от името на експертната група да нанесете необходимите корекции в протокола, които да отразяват реалните факти, или да представите подробно извлечение от заседанието на УС на БЛС, отразяващо постигнатите договорености между УС на БЛС и експертната група за начина на водене на преговорите по НРД 2011, за правата, отговорностите и задълженията на експертната група и  на УС на БЛС, или, ако предпочитате – дословен запис (стенограма) от проведената среща или запис на електронен носител на частта от проведения УС на БЛС, отразяващ разговора с експертите в част ПИМП.  Надявам се, че разбирате важността на точното формулиране на постигнатото съгласие за начина на работа по НРД 2011 в част ПИМП и ще съдействате да получим писмено постигнатите договорености по време на УС на БЛС на 11.08.2010 г. във вид, идентичен с проведените разговори по време на УС, отразени в протокола.

 

 

        

28.08.2010 г.               Координатор на експертната

                                      група на БЛС за ПИМП:

                                                                                              /д-р Виктория Чобанова/

Публикивано от Румен Христов на 30.08.2010 22:57:04
Последна редакция 30.08.2010 22:58:00
Коментари
# 1 | 01.09.2010 08:36:45 от Zombi
Ало Райчинов,

Отново играем с номерата на Дебелия...
Аман от продажници!!!

# 2 | 30.08.2010 23:33:01 от Н Христов
Мда! Мила родна картинка!
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 18 + 5 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация