Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на основание чл.9, ал.3 от устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание

Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на основание чл.9, ал.3 от устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 10.02.2011г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Цар Освободител” 100, в хирургична аудитория на МБАЛ „Света Анна”, при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2010г. и доклад на председателя на КК; 2.Приемане на бюджета за 2011 г. и избор на ново ръководство; 3.Разни. Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно-изборно събрание. Поканват се и всички общопрактикуващи лекари от Варненска област да присъстват на обсъжданията, и да гласуват за избор на делегати ОПЛ за Общото събрание на РК на БЛС през 2011г. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 19.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Публикивано от Румен Христов на 11.01.2011 12:01:58
Последна редакция 11.01.2011 12:03:02
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 13 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация