Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Национален Рамков Договор
   Последна промяна
2015
РК на БЛС Варна Национален Рамков Договор 2015 РК на БЛС Варна 15.01.2015 г.
2010
РК на БЛС Варна Национален Рамков Договор 2010 РК на БЛС Варна 09.02.2010 г.
2008
РК на БЛС Варна Решение № РД–УС–04-127 от 27.12.2007 г. РК на БЛС Варна 04.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Нови моменти през 2008 г. РК на БЛС Варна 28.12.2007 г.
РК на БЛС Варна Закон за Бюджета на НЗОК за 2008 г 28.12.2007 г.
2007
РК на БЛС Варна Решение № РД–УС–04-12 от 02.02.2007 г. РК на БЛС Варна 02.02.2007 г.
2006
РК на БЛС Варна Национален Рамков Договор 2006 РК на БЛС Варна 30.12.2005 г.
Приложения
РК на БЛС Варна Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ РК на БЛС Варна 28.12.2006 г.
РК на БЛС Варна Приложение 3 – Специфични индикатори за качествоРК на БЛС Варна 02.01.2006 г.
РК на БЛС Варна Приложение 4 – Първични медицински документи РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 5 – Финансови документи РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 6 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване” РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 7 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи” РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 10 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 11 – Лекарствен списък на НЗОК - в сила от 01 февруари 2008 г. РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 12 - “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ” РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 13 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО РК на БЛС Варна 28.12.2006 г.
РК на БЛС Варна Приложение 15 – Списък с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на НЗОК - в сила от 01 февруари 2008 г. РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 16 - Регулативни стандарти РК на БЛС Варна 18.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 17 – Клинични пътеки РК на БЛС Варна 14.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 18 – “Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки" РК на БЛС Варна 10.01.2007 г.
РК на БЛС Варна Приложение 19 – Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по Приложение No.4 към член единствен на наредба No. 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК РК на БЛС Варна 10.01.2007 г.
РК на БЛС Варна Приложение 20 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ РК на БЛС Варна 10.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 21 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Приложение 22 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози РК на БЛС Варна 16.02.2007 г.
РК на БЛС Варна Приложение 24 – Различни диагностични процедури РК на БЛС Варна 28.12.2006 г.
РК на БЛС Варна Приложение 25 – Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави РК на БЛС Варна 03.01.2008 г.
ДРУГИ
РК на БЛС Варна Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ РК на БЛС Варна 06.02.2007 г.
РК на БЛС Варна Заявления за сключване на договори РК на БЛС Варна 10.01.2008 г.
РК на БЛС Варна Типови договори за оказване на медицинска/дентална помощ през 2007 година РК на БЛС Варна 2007 г.
РК на БЛС Варна Електронни формати по НРД 2006 за водене и отчитане на регистри по детско, майчино здравеопазване, профилактична, диспансерна и дейност по рискови групи РК на БЛС Варна 2006 г.
Публикивано от Светлин Митев на 08.09.2008 00:27:33
Последна редакция 17.02.2015 01:49:15
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 1 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация