Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Заповед №РД 28-194/08.06.2011г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на имунизационната кампания срещу детски паралич

Изх. №НЗБ-02263                                                гр. Варна,  20.06.2011г.

 

 

 

 

 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  БЛС

ГР. ВАРНА

 

 

 

 

                                         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            

                      Приложено, изпращаме Ви Заповед №РД 28-194/08.06.2011г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на имунизационната кампания срещу детски паралич.

                      Приложение, съгласно текста.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-Р божанка георгиева

Директор РЗИ-Варна

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

заповед

№ РД 28-194

София, 08. 06. 2011 г.

за изменение на Заповед РД 28-117/13.04.2011 г.

 

На основание чл. 59, т. 1, 3 и 4 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Изменям Заповед № РД-28-117/13.04.2011 г. на министъра на здравеопазването, както следва:

1. Точка 1 се изменя както следва:

„Да се организира провеждането на извънредна имунизационна кампания  срещу полиомиелит чрез прилагане на една доза убита полиомиелитна ваксина на всички лица от 13-месечна до 7-годишна възраст, при които няма данни за проведени имунизации срещу полиомиелит, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар, нямат постоянна адресна регистрация, както и на всички лица от 13-месечна до 7-годишна възраст, които са рискови по епидемиологични критерии, включително деца с избран личен лекар, които са без медицински противопоказания и не са имунизирани според възрастта.”

2. Точка 2 се изменя както следва:

„Имунизационната кампания да се проведе в периода от 26 април до 8 юли 2011 г.”

II. Заповедта да се доведе до знанието на медицинските специалисти от имунизационните екипи и директорите на регионалните здравни инспекции за изпълнение, както и на лечебните и здравните заведения на територията на съответната област, областните управители, НЗОК, БЛС, БЧК, други неправителствени организации, за оказване на съдействие при осъществяване на имунизационната кампания.

ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

 

 

МИНИСТЪР:

Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

 

 

Публикивано от Румен Христов на 30.06.2011 20:02:55
Последна редакция 30.06.2011 20:04:38
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 10 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация