Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Във връзка с прилагането на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. на МЗ – “за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
http://blsvarna.org/BLS-Varna-Read-Article-917.html
Публикивано от Румен Христов на 24.08.2011 22:05:19
Последна редакция 24.08.2011 22:05:57
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация