Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Последна промяна
На 04.12.2008г. се проведе извънредно заседание на УС на РК на БЛС гр. Варна, във връзка с предстоящия отчетно-изборен Събор на БЛС.На него беше решено от името на РК на БЛС Варна, да бъде издигната кандидатурата на д-р Божидар Михайлов Нанев за Председател на УС на БЛС. 22.12.2008 06:29:01
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация