Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Това е важно
Последна промяна
Управителният съвет на ССЛВ свиква Общо събрание на 15.01.2019 г. 05.12.2018 15:58:47
Конкретна информация за желаещите да участват в групово застраховане за "професионална отговорност" 03.12.2018 23:20:45
Условия по наредбата за задължителното застраховане "Професионална отговорност" 29.10.2018 22:46:15
Необходими действия относно морбили 02.08.2018 12:56:29
Практически указания от КЗЛД 13.07.2018 18:31:36
Относно Инфанрикс Хекса 06.06.2018 08:47:59
На вниманието на ОПЛ извън област Варна 17.05.2018 21:32:21
Подаване на информация до 15.05.2018 на office@rzi-varna.com 10.04.2018 21:03:50
Анкета относно Наредба 8 14.03.2018 10:06:48
Общо събрание на ССЛВ в хирургична аудитория на МБАЛ "Св. Анна" Варна на 17.01.2018 14.12.2017 23:05:37
Указания в случай на извършено посегателство върху медицински специалисти по повод изпълнение на служебните им задължения 10.11.2017 09:04:27
Във връзка с писмо от Агенцията за социално подпомагане 02.09.2017 22:47:25
Съобщение от РЗОК Варна 23.05.2017 22:43:00
Ангажименти на ОПЛ с цел недопускане разпространение на морбили на територията на нашата страна 17.03.2017 07:14:02
Във връзка с новите изисквания на Наредба № 8 на МЗ 24.02.2017 08:40:46
Общо отчетно-изборно събрание на ССЛВ - 25.01.2017 22.12.2016 11:28:42
Писмо от НЗОК относно съобщението за смърт и списък с диагнози за улеснение 31.10.2016 23:56:38
В случай на обективна невъзможнаст за подаване на документи през ПИС 19.10.2016 15:21:27
За улеснение на общопрактикуващите лекари 01.08.2016 16:16:32
Относно избор на ОПЛ през ПИС 09.06.2016 13:19:52
За осигуряване на достъп на ЗЗОЛ до мед.помощ извън работния график на ОПЛ 11.05.2016 21:14:31
Относно обхващането с Тетраксим 15.04.2016 19:14:31
Относно нерешените проблеми 08.04.2016 21:39:03
Запитване относно всички неясни текстове в Решението 03.04.2016 22:01:21
Кратко разяснине на решенията 03.04.2016 16:36:59
Дежурни кабинети във Варненска област 30.03.2016 13:09:17
Решение на ОС на ССЛВ за протест и основни цели 30.03.2016 00:39:00
За поставяне върху вратите на кабинетите 30.03.2016 00:18:21
Относно проблемите в ПИМП 23.03.2016 15:16:26
Относно предекспозиционна и следекспозиционна профилактика срещу бяс 13.03.2016 21:15:03
Безплатно обучение за ОПЛ на тема: "Ранна диагностика на депресивност" 04.01.2016 10:24:04
Управителният съвет на Сдружение на семейните лекари - Варна свиква Общо събрание на 14.01.2016 г. 09.12.2015 15:34:03
Писмо от РЗИ Варна 31.08.2015 21:55:41
Скрининг с цел помощ във връзка с недостига на медицински направления 31.08.2015 21:48:26
Относно определяне на норми за скрининг за детско развитие 10.07.2015 11:30:17
Писмо от РЗИ до ОПЛ от област Варна 30.06.2015 17:08:25
Мероприятие на ССЛВ 24.06.2015 05:50:10
За лица, които не пребивават в България 09.06.2015 00:03:23
Социален учебно професионален център към община Варна 12.05.2015 21:46:41
За имунизация против Жълта треска 17.03.2015 20:00:03
Писмо от РЗИ Варна 17.03.2015 19:48:37
За коректното насочване към ТЕЛК 26.02.2015 22:37:40
Приложено е описание на дейностите относно вземане и изпращане на проби за ТУЛАРЕМИЯ 24.02.2015 22:15:43
ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2014Г 06.02.2015 14:28:02
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ 27.01.2015 21:16:26
Формуляри необходими за сключване на НРД 2015 23.01.2015 20:46:31
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ 15.12.2014 21:22:47
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна” свиква Общо събрание на 08.01.2015г. 02.12.2014 18:27:48
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) 20.11.2014 15:32:17
ССЛВ ВИ КАНИ НА НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСОПЛБ НА 11.10.2014 07.10.2014 10:30:29
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 02.10.2014 19:12:37
РАЗДАВАНЕ НА ВАКСИНИ 12.9.- 17.9.2014 09.09.2014 16:29:29
ВАЖНО! ОПЛ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ВАКСИНИ НА САЙТА НА РЗИ - office@rzi-varna.com 14.08.2014 15:07:21
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 20.07.2014 22:27:26
НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.07.2014 11:56:37
Екипът на ТП Берлин Хеми, съвместно със Сдружение на семейните лекари - Варна има удоволствието да Ви покани на Работна Среща на 08.05.2014(четвъртък) в Пленарната зала на Община Варна 07.05.2014 14:03:15
ЗА ИЗПИСВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2014 11:45:04
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ 13.03.2014 21:50:10
ЗА ПРЕДПИСВАНЕТО И ОТПУСКАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 05.03.2014 16:48:10
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 02.03.2014 16:13:37
ОТНОСНО ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 19.02.2014 17:29:00
Във връзка с писмо на Управителя на НЗОК, относно срокове за обработка на електронните отчети в ИИС на НЗОК през месец февруари 2014г. 31.01.2014 16:26:08
ВАЖНО! ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 22.01.2014 16:19:01
ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВИЯ ДОГОВОР 18.01.2014 15:58:49
АКТУАЛНО ОТ НСОПЛБ 25.12.2013 18:35:29
ПОКАНА ОТ ОС НА ССЛ ВАРНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 20.12.2013 10:07:00
ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИЯТА ЗА ПОЛИОМИЕЛИТ 21.11.2013 18:29:37
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПОСТРАДАЛИ ДЕЦА В СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 25.06.2013 18:33:03
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт публикувана в ДВ бр. 32 от 02.04.2013г. 23.04.2013 14:51:36
ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОЧВАНЕТО ЗА САНАТОРИАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 29.03.2013 12:05:06
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 08.03.2013 10:15:37
ПРОМЯНА В НАРЕДБА 15 13.02.2013 22:50:15
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ 11.02.2013 16:01:41
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИТЕ В КОДИРАНЕТО 03.02.2013 19:09:01
НЗОК Кодиране 30.01.2013 10:52:03
ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ 18.01.2013 16:11:29
ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА РЕЦЕПТУРНИ КНИЖКИ НА ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ, ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ 17.01.2013 19:11:14
УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 11.09.2012 17:55:53
Медицински форум „Ваксинопрофилактика срещу пневмококова болест на възрастното население в България”. 05.06.2012 09:03:40
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР : КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ И ЛЕКУВАМЕ НЯКОИ РЕДКИ БОЛЕСТИ 03.05.2012 14:04:45
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ " НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЕЖЕСТ" 09.02.2012 19:22:02
СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ НА БЛС И НЗОК ЗА ПИМП И СИМП 24.01.2012 18:28:29
Указание относно използването на антивирусни препарати през есенно-зимния сезон 2011-2012г 20.01.2012 16:10:29
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА 2012Г 18.01.2012 12:01:51
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ССЛВ КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2012 16:28:28
ВАЖНО!!! МУ ВАРНА ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ НА ОПЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА МЕДИЦИНА 16.11.2011 14:10:13
ОФЕРТА ЗА КАСОВИ АПАРАТИ С ВГРАДЕНА ВРЪЗКА С НАП 16.11.2011 12:28:39
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА НА НСОПЛБ ЗА ПРОМЯНА НА ТЕКСТОВЕ В НРД 2012 12.10.2011 14:12:05
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБИ № № 38, 39 и 40 12.10.2011 13:47:51
ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ РЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО ПОЛУЧЕНО ОТ ОПЛ ПРЕЗ 2001Г 12.10.2011 11:20:41
ПОКАНА ОТ УС НА СДРУЖЕНИЕТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ - ВАРНА ДО ОПЛ ОТ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 20.09.2011 20:51:49
МОРЕ 2011 Втора национална годишна конференция 08.09.2011 13:51:42
Във връзка с прилагането на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. на МЗ – “за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории 24.08.2011 22:04:15
ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 04.08.2011 18:05:27
НАРЕДБА № 41 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА "МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА" НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) 30.06.2011 20:10:14
Заповед №РД 28-194/08.06.2011г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на имунизационната кампания срещу детски паралич 30.06.2011 20:04:38
Инструкция 1 от 20.5.2011 за работа с болничните листове 15.06.2011 16:40:18
ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЛ И ЗДРАВЕ" 30.05.2011 20:59:34
Наредба 14 за Медицинските критерии и реда за установяване на смърт- коментар 30.03.2011 22:25:03
Програма за научен колегиум на 12.04.2011г. СБАЛ по Кардиология Варна 29.03.2011 16:23:35
Отговор на НЗОК за дейности в ПИМП 02.03.2011 15:59:27
Указания и информация за ПИМП 28.02.2011 21:10:31
Във връзка с новата процедура за получаване на лекарства за редки заболявания, трансплантирани болни и поддържаща хормонална терапия на болни със злокачествени заболявания 24.02.2011 18:21:16
НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ 23.02.2011 10:41:28
КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ И ЛЕКУВАМЕ НЯКОИ РЕДКИ БОЛЕСТИ - семинар за общопрактикуващи лекари 20.02.2011 22:30:41
УКАЗАНИЕ 2 НА НЗОК И БЛС 28.01.2011 15:13:29
Важно!!! Относно назначаваните СМД и МДД през първото тримесечие 26.01.2011 17:53:17
Образци на документи за НРД 2011 13.01.2011 22:31:01
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на основание чл.9, ал.3 от устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание 11.01.2011 12:03:02
Информация за профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18г- да се постави на видно място 05.01.2011 15:11:17
Постановление 304 01.01.2011 17:15:38
НАРЕДБА № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Обн., ДВ, бр. 106 от 03.12.2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 4 от 2009 г.; доп., бр. 60 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.) 01.01.2011 17:09:14
Наредба 39 и 40 от Държавен вестник 29.12.2010 09:34:36
За преговорите по НРД 29.12.2010 09:28:57
Становище на НСОПЛБ по наредба 40 20.12.2010 22:12:00
III ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 01.11.2010 19:27:10
На 14.10.2010 год. по инициатива на Европейското Респираторно Общество (ERS) в целия свят ще се проведе Световен ден на спирометрията 12.10.2010 19:10:58
Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция 09.09.2010 13:13:07
СТАНОВИЩЕ на Управителния съвет на НСОПЛБ Относно: Проект за промяна на Наредба № 6 от 19.07.2008 г., публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването на 20.08.2010 г. 02.09.2010 16:49:48
ОТНОСНО: Препис-извлечение от Протокол на заседание на УС на БЛС, 11.08.2009 г., София 30.08.2010 22:58:00
За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване 25.08.2010 19:45:43
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ 25.08.2010 15:49:38
Открито писмо на НСОПЛБ относно Наредба 39 20.08.2010 19:27:09
ОТНОСНО: Заплащането на сумите по чл.37 ал.5 от ЗЗО 13.07.2010 12:33:12
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) 15.06.2010 12:01:28
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации 09.06.2010 13:41:29
ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ! ОТНОСНО АНТИВИРУСНИТЕ ПРЕПАРАТИ 09.06.2010 13:38:59
ОТНОСНО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ 09.06.2010 13:36:38
СТАНОВИЩЕ на Управителния съвет на НСОПЛБ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ 05.06.2010 11:27:17
Покана за четвъртата за тази година научна конференция на ОПЛ 21.05.2010 11:17:12
Становище на НСОПЛБ по повод стандартите по педиатрия 21.05.2010 11:14:22
СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ ОТНОСНО: Изпратени за обсъждане от УС на БЛС проекти на Стандарт„Обща медицина”, изработени от доц. Маджова и НСОПЛБ 21.05.2010 11:11:12
Становище на НСОПЛБ По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности 21.05.2010 11:07:20
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 10:58:16
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:44:14
ПОКАНА ОТ ССЛВ 20.04.2010 12:42:50
Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/ 20.04.2010 12:40:01
За имунизационния календар 13.04.2010 19:31:23
Във връзка с потребителската такса 13.04.2010 19:25:53
Указание за издаването и попълването на формуляр Е 116 – Медицински доклад относно неработоспособност 13.04.2010 19:17:37
За изплащане на разликите в потребителските такси 01.04.2010 12:34:23
Изисквания на НЗОК при лечение на артрити и спондилити с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ 29.03.2010 11:25:45
Указния за изписване на Presinex spray и Rokatrol 29.03.2010 11:01:51
Задължения на лечебните заведения във връзка с правта, принципите и мерките за закрила на детето 29.03.2010 10:51:26
Покана за 17.3.2010г 16.03.2010 17:51:56
ВАЖНО!!! ДЕКЛАРАЦИЯ НА ССЛВ 08.03.2010 20:40:07
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:24:56
Покана за Общо събрание на ССЛВ 16.02.2010 22:58:31
Във връзка със Заповед РД09-77/8.2.2010 16.02.2010 13:31:02
Спешно!!! Относно регистрацията по ЗЗЛД 08.02.2010 10:34:37
Във връзка с преминаването от 1 февруари 2010 г. на информационното обслужване на здравноосигурителния статус към НАП 26.01.2010 11:54:09
Важно! Във връзка с предлаганите от РЗОК макети на електронен носител 20.01.2010 10:47:39
Актуализация на"Изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания или групи продукти" 12.01.2010 15:11:17
Относно чл20 на Наредба 2 на МЗ от 1.7.2005г 29.12.2009 10:48:11
Относно тест-лентите One Touch Ultra 29.12.2009 10:42:44
НЯКОИ АКЦЕНТИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НРД/РЕШЕНИЕ НА УС НА НЗОК, ПОДГОТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА НСОПЛБ: 03.12.2009 16:42:25
ОТНОСНО: Приключване на бюджетната 2009 година 25.11.2009 21:10:03
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със шизофрения 19.11.2009 15:21:41
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на инкретин базирана терапия при болни със захарен диабет 19.11.2009 15:08:00
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:48:09
Писмо на Директора на НЗОК във връзка с изключване на лекарствени продукти от Списъка с лекарства по наредба 10/2009г 27.10.2009 13:11:39
IX Национална конференция на колегиум "Частна психиатрия" 27.10.2009 12:59:09
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПЛ ОТ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 23.10.2009 17:27:59
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ 15.10.2009 18:50:03
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (НСОПЛБ) 15.10.2009 18:47:19
Лекция за ПИМП на 24.9.2009 23.09.2009 13:20:08
Съобщение за ОПЛ 16.09.2009 14:25:58
Относно Наредба 4 от 4.3.2009г за предписване и отпускане на лекарствени продукти 13.08.2009 10:58:56
Медицински университет - Варна обявавя конкурс по документи за специализация за придобиване на специалност "Обща медицина" 05.08.2009 14:35:56
Съобщение за ОПЛ 29.07.2009 09:20:58
Относно: Писмо на директора на НЗОК във връзка с прилагане на т.358 ал.4 от Решение РД-УС-04-17/20.1.2009 28.07.2009 12:33:07
ПИМП ‐ ПРЕГОВОРИ НРД 2010 ‐ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ Концепция на НСОПЛБ 20.07.2009 09:21:07
Фирма Тонекс 2000 ООД:Професионално зареждане на тонер касети.Продажба и сервиз на лазерни принтери и консумативи за тях. Специални цени за общопрактикуващи лекари, диагностично-консултативни центрове, частни болници, аптеки и лаборатории. При съвместна работа получавате безплатна профилактика на копирната техника и приоритетност при изпълнение на поръчки. 16.07.2009 13:52:09
Писмо на Директора на НЗОК с вх. № 35-00-715/07.07.2009г. 08.07.2009 15:11:39
Относно прилагането на Наредба №17/26.06.2000г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните 08.07.2009 15:05:20
ОТНОСНО: Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК, в сила от 01.07.2009г. и Указания, касаещи предписване и отпускане на лекарствени продукти 23.06.2009 19:41:18
Писмо на Директора на НЗОК с вх. № 35-00-697/01.06.2009г. за безвъзмездна доставка на инсулинова аналогова микстура Novo Mix 30 FlexPen 01.06.2009 18:52:35
1.Списък на лекарства за домашно лечение /изготвен в съответствие с Приложение №1 на Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък/, за които НЗОК ще заплаща напълно или частично от 01.06.2009г. 2.списък на лекарствени продукти, съществували в Списъка до 01.06.2009г. и нефигуриращи в публикувания Позитивен лекарствен списък. 01.06.2009 18:48:29
Пререгистрация на лекари в Търговския регистър 31.05.2009 17:33:34
Поради отсъствието на два лекарствени продукта на Ново Нордиск - Insulatard NovoLet и NovoMix 30 FlexPen от Позитивния лекарствен списък и от списъка с лекарства, които НЗОК заплаща, ви предоставяме следната информация: 31.05.2009 17:29:45
Попълване на реквизитите на рецептурни бланки 5 и 5А 31.05.2009 17:24:48
Указания във връзка с влизането в сила на списък на лекарства по т.347.1 и изисквания по т.387 от Решение № РД-УС-04-44/27.04.2009г. на УС на НЗОК 31.05.2009 17:22:06
Писмо на Министъра на здравеопазването /изх. № 91-00-56/23.04.2009г./ във връзка с необходимостта от провеждане на извънредни имунизации. 26.05.2009 00:18:44
Относно подновяването на удостоверението за електронен подпис 18.05.2009 14:48:46
Приложение 4: ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 14.05.2009 16:09:33
Приложение 10А:Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. 14.05.2009 16:05:23
Приложение 10 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" 14.05.2009 16:00:52
ВАЖНО! За финансовия отчет за тримесечието 11.05.2009 15:20:36
Отговор от РЗОК Варна на писмо с въпроси на ОПЛ 10.05.2009 22:10:52
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. 08.05.2009 10:45:10
Във връзка с измененията в Наредба №39/16.11.2009г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 29.04.2009 17:57:12
На 25 април 2009 г. СЗО съобщи за епидемичен взрив в някои региони на Северна Америка, причинен от непознат досега свински грипен вирус А / H1N1 / 28.04.2009 20:50:32
WEB базирана система, позволяваща с SMS на преференциални цени да бъдат извиквани за прегледи пациенти 28.04.2009 20:45:58
Среща на ОПЛ на 29.04.2009 27.04.2009 22:04:19
Грешки, които се допускат при въвеждане на данни за ЗЗОЛ в XML файла-Пациентски листи -съобщение от РЗОК 27.04.2009 22:02:53
На вниманието на ОПЛ - съобщение от РИОКОЗ 27.04.2009 22:01:14
График за отчет на изпълнители на ПИМП - дейност м. април 2009 г. 27.04.2009 21:18:04
Становище на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), по повод предложените от МЗ към МС промени в Закона за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, публикувано в сайта на МЗ на 18 март 2009 г. 23.04.2009 17:15:39
С Т А Н О В И Щ Е НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 22.04.2009 20:44:49
Указание по прилагане на разпоредбите на §1 от Наредба №4/04.03.2009г. и §1 от Наредба №10/24.03.2009г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК. 15.04.2009 09:03:41
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:34:48
Промени в лекарства и рецепти 03.04.2009 19:59:20
Важно съобщение от РЗОК Варна 31.03.2009 18:21:22
Насрочената за 31.3.2009г среща се отлага поради заболяване на лектора 29.03.2009 13:03:52
Съобщение до ОПЛ от Варненска област 25.03.2009 16:16:44
НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 20.03.2009 07:32:50
ВАЖНО!!! СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ 11.03.2009 20:08:32
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 05.02.2009 09:37:58
Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на ПИМП 04.02.2009 15:13:07
Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ. 02.02.2009 19:09:57
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:30:16
ВАЖНО!СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗОК ВАРНА 2.2.2009! 02.02.2009 14:21:07
РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ 02.02.2009 12:11:46
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ 02.02.2009 12:06:51
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:37:55
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 10:53:27
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 08:43:43
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 08:53:18
НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОПЛ ПРЕЗ 2009Г 29.01.2009 17:35:54
"ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 29.01.2009 14:12:11
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 26.01.2009 10:44:20
ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ И ПРОГРАМА „МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 26.01.2009 10:33:39
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3 18.01.2009 23:54:36
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.) 17.01.2009 09:24:07
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ” 16.01.2009 10:20:59
До ОПЛ от област Варна от д-р Иван Иванов - Управител на ДКЦ І 15.01.2009 20:22:53
НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА ПИМП 13.01.2009 15:40:49
С писмо № 62-99-37/19.12.2008 Директорът на РЗОК Варна уведомява ОПЛ от област Варна 30.12.2008 10:05:59
Медицински университет - Варна обявява конкурс за специалност "Обща медицина" 03.12.2008 15:26:45
„Глас“ искат по-високи наеми за джипитата 27.11.2008 18:58:40
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЗРАБОТИХА ПРАВИЛА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 27.11.2008 12:21:40
В резултат на проведени разговори с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Министерството на здравеопазването изготви промени в следните подзаконови нормативни актове: 26.11.2008 10:44:23
СЪОБЩЕНИЕ До ОПЛ от Варненска област 25.11.2008 14:35:35
На 22 ноември 2008 г. в София се проведе Управителен съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България 24.11.2008 15:18:41
С участието на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и членове на ръководството на министерството, днес се проведе среща с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с председател д-р Любомир Киров. Обсъдени бяха конкретни въпроси, свързани с промени в действащи наредби на МЗ. 11.11.2008 19:46:11
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ОПЛ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 11.11.2008 16:29:56
РЕГИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на ОПЛ на тема “Медицина за ежедневната практика” на 08.11.2008г. в гр.Разград 05.11.2008 23:11:23
Уведомителна нотификация № 08-468 за информиране на всички общопрактикуващи лекари на територията на област Варна. Отнася се за заразено с меламин китайско мляко, писмото е от РЦЗ Варна, изх.№ 1896/14.10.2008 25.10.2008 22:04:24
Завръщане към първичната помощ препоръчва доклад на СЗО 16.10.2008 12:41:38
На 17 и 18 октомври ще се състои ІV-та Русенска научно-практическа конференция на тема “Горещи точки в педиатрията” 14.10.2008 10:01:19
Националният център по опазване на общественото здраве, със съдействието на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), организират провеждането на курсове за медицински специалисти по прилагане на методи за отказване от тютюнопушене 14.10.2008 09:51:07
НСОПЛБ И БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ОРГАНИЗИРАТ ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 10.10.2008 08:28:03
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Специфична цел 3: Подобряване на здравеопазването 09.10.2008 12:38:52
ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 07.10.2008 19:25:33
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008-20013Г 07.10.2008 16:53:37
Приложена е информация от НСОПЛБ 27.09.2008 12:09:14
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация