Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Актуална информация
Последна промяна
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 11:03:51
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:47:23
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:28:25
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:52:16
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:37:46
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 05.02.2009 09:22:38
Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки от лечебно заведение за болнична помощ, диспансер или лечебно заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ 02.02.2009 18:52:28
Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор по т.5 от Решение №РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК 02.02.2009 18:49:10
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:33:52
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:44:28
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:30:07
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 08:47:14
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 08:26:23
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 29.01.2009 09:35:59
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 20.01.2009 09:52:14
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 21.12.2008 11:46:08
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Октомври 2007 и 2008 година 27.11.2008 11:34:39
Средства за болничните заведения за периода януари - септември 2008 10.10.2008 12:28:02
Национални консултанти към Министерство на здравеопазването по основни и профилни специалности 09.10.2008 13:49:04
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 09.10.2008 12:42:06
РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСПАНСЕРИТЕ, ДМСГД, ЦСМП, ЦТХ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 08.10.2008 01:49:29
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ОТРАСЪЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 08.10.2008 01:43:15
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 - 2013 Г 07.10.2008 16:50:07
БРОЙ ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ КЪМ 31.12.2007 05.10.2008 10:51:00
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация