Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
СЪОБЩЕНИЯ , НОВИНИ, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Последна промяна
„Проблемът коремна болка в детската възраст” снимки от семинара 25.02.2014 21:07:18
„Проблемът коремна болка в детската възраст” 25.02.2014 21:00:50
УЧРЕДИ СЕ ВАРНЕНСКА КОЛЕГИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ 25.02.2014 20:57:35
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация