Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
План-разписание на МУ Варна за курсове и индивидуални обучения за 2017 г.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов"-Варна обяви план-разписанието
за курсовете и индивидуалните обучения
на медицинските и немедицинските кадри
в системата на здравеопазването за 2017г.
С него може да се запознаете като
последвате следващия линк:
http://www.mu-varna.bg/BG/sdo/Documents/2017/sdo/konkursi/План-разписание%202017%20платени%20курсове.pdf
Информация за заявяване на курсовете
може да откриете тук:
http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs
Публикивано от С. Митев на 06.02.2017 20:00:34
Последна редакция 06.02.2017 20:04:29
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 15 + 5 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация