Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Анкета
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителния съвет на БЛС гр.София изпраща приложената анкета /в
прикачения файл/ с молба да се попълни от желаещи лекари и в срок до
14.07.2017г. да се изпрати на е-mail: sdo@blsbg.com
Целта е да се установи нагласата за участие във форми на продължаващо
медицинско обучение и степента на удовлетвореност от заплащане на труда
на лекарите.
Моля да разпространите във Вашето лечебно заведение посочената
информация и приложената АНКЕТА.

С уважение:
Проф.Д-р Радослав Радев, д.м.
Председател на УС РК на БЛС - Варна
Публикивано от С. Митев на 11.07.2017 11:56:55
Последна редакция 11.07.2017 11:59:22
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 5 + 7 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация