Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Фейсбук групи
Семейните лекари на Варна

ВМА - МБАЛ Варна
Публикивано от Светлин Митев на 02.05.2019 02:50:08
Последна редакция 02.05.2019 03:02:00
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация