Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Правилник за вписване в регистъра на РК на БЛС – Варна на випускници и лекари чужди /небългарски/ граждани
Публикивано от Светлин Митев на 23.06.2019 14:35:08
Последна редакция 23.06.2019 14:37:37
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация